Права учасників

Всі учасники НПФ є рівними в своїх правах, що чітко визначено статутом Фонду та передбачено законодавством. Учасники Фонду мають право:

 • бути одночасно учасником кількох недержавних пенсійних фондів;
 • залишатися учасником Фонду у випадку припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
 • самостійно визначити дату настання свого пенсійного віку, який може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років;
 • отримувати пенсійні виплати, підставами для здійснення яких є:
  • досягнення учасником Фонду визначеного ним пенсійного віку;
  • визнання учасника Фонду інвалідом
  • медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника Фонду;
  • виїзд учасника Фонду на постійне місце проживання за межі України;
  • смерть учасника Фонду;
 • самостійно визначити вид пенсійної виплати. Адміністратором Фонду здійснюються такі види пенсійних виплат:
  • пенсія на визначений строк;
  • одноразова пенсійна виплата.

   

  Періодичність пенсійних виплат на визначений строк визначається учасником самостійно та розраховується на строк не менше десяти років від початку здійснення першої виплати. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк учасник Фонду у будь – який час може:

  • перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
  • укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

   

  Підставами для здійснення одноразових пенсійних виплат на вимогу учасника Фонду є:

  • медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника Фонду;
  • сума належних учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, який встановлюється державою (у 2011 році ця сума складала 45 000 гривень).
  • виїзд учасника Фонду на постійне проживання за межі України;

  Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника Фонду незалежно від суми облікованих на пенсійному рахунку учасника коштів у випадках, передбачених законодавством.

   

  Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає пенсійний фонд для передачі належної їй частини пенсійних коштів.

 • один раз на рік отримати безкоштовно інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
 • отримати довідку про суму, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника на день настання визначеного ним пенсійного віку – для надання страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;

Created by Siter.in.ua